• BIST 93.173
 • Altın 225,881
 • Dolar 5,4398
 • Euro 6,1969
 • Bartın 1 °C
 • Ankara 1 °C
 • Bolu -3 °C
 • Kastamonu 0 °C
 • Zonguldak 3 °C
 • Karabük 2 °C
 • Projelerin Görselleri Paylaşıldı
 • AK Parti Kampı Sona Erdi
 •  “Hep halkın içinde olduk”
 • Projelerin Görselleri Paylaşıldı
 • AK Parti Kampı Sona Erdi
 •  “Hep halkın içinde olduk”

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması anlatıldı

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanı İbrahim Özçelik, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ilgili bilgilendirmek üzere ilimizdeki işverenler ve mükelleflere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması anlatıldı

21.12.2017 tarihli 30277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması çerçevesinde Bartın, Amasya ve Çankırı pilot il seçildi. Bu kapsamda merkez ve ilçelerde bulunan mükellefler/işverenler için 1.1.2018 tarihinden itibaren uygulamaya konulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ilgili Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanı İbrahim Özçelik tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İşverenler Daire Başkanı İbrahim Özçelik’in yanı sıra SGK İl Müdürü Ekrem Öztekneci, Bartın SMMMO Başkanı Mustafa Fındık, Bartın OSB Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu, muhasebeci ve mali müşavirler katıldı.

Tek bir belge olarak verilecek

SGK Bartın İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Toplantının açılış konuşmasını Sosyal Güvenlik Kurumu Bartın İl Müdürü Ekrem Öztekneci gerçekleştirdi. Öztekneci; “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması ile ilgili bilgi vermek üzere ilimize Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanı Sayın İbrahim Özçelik geldi. Bize bu konuda açıklamalarda bulunacaklar. 21.12.2017 tarihli 30277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile hizmet belgesi ile muhtasarlar birleşti. 3 ilin pilot il seçilmesiyle de 1 Şubat’tan itibaren uygulanmaya başladı. Bundan böyle tek bir belge olarak verilecek. Bugün burada yoğun bir katılım olduğunu gördük. Katılan herkese teşekkür ederiz.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilme Şekli

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin amacını anlatan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanı Sayın İbrahim Özçelik; “Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi,  kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması   ve bürokrasinin azaltılması amacıyla uygulamaya kondu. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine mahsustur. 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin verdiği yetkilere dayanılarak, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte, sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda beyan edilmesi zorunludur” dedi.

Ne zaman ve nereye verilecek?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ilgili merak edilen her şeyi tek tek anlatan Özçelik, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı; “5510 sayılı Kanuna göre, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesi en geç ertesi ayın 23 üncü günü saat 23.59’a kadar, içinde bulunulan ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23’ü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine verilecektir.

Özel bina inşaatı ve ihale konusu işler

Biten özel bina inşaat ve ihale konusu işler ile çalıştırılan tüm sigortalıların işten ayrılış bildirgesi verilmiş olan işyerleri için, sadece prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi işlemlerin gerçekleşmiş olduğu ay içerisinde de verilebilecektir. Prime esas kazanç ve hizmet bilgileri, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda gönderilirken beyannameyi gönderen tarafından beyannamenin ilgili alanlarında yer alan “asıl/ek/iptal” seçeneklerinden işverenin durumuna uygun olanı her bir işyeri için sigortalı bazında belirtilecektir. Her bir işyeri için sigortalı bazında kanun türü ve/veya belge türü seçilerek verilen beyannamedeki prime esas kazanç ve hizmet bilgileri için ayrı ayrı tahakkuk fişleri oluşturulacaktır.

Verilme usulü

Ocak/2018 döneminde 5510 sayılı Kanuna istinaden tüm sigorta kollarına tabi 6, sosyal güvenlik destek primine tabi 1, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesine istinaden tüm sigorta kollarına tabi 4 olmak üzere toplam 11 sigortalı; 6 sigortalı 1 nolu belge türü ve 05510 sayılı kanun türü, 1 sigortalı 2 nolu belge türü, 4 sigortalı 1 nolu belge türü ve 0611 sayılı kanun türü, sigortalı bazında aynı beyannamede asıl seçeneği belirtilerek bildirilecektir.

İdari para cezaları

Sigortalıların, prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmemesi, eksik veya geç bildirilmesi ya da sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunun gerçeğe aykırı bildirilmesi nedeniyle idari para cezası uygulanacaktır. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin fiillerin 5510 sayılı Kanuna göre idari para cezası gerektirmesi halinde 5510 sayılı Kanun uyarınca sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından ceza kesilecektir.

Asıl nitelikteki beyannameye uygulanacak ceza

Asıl Nitelikte Beyanname her bir işyeri bazında olmak üzere; sigortalıların prime esas kazanç ve hizmetlerine ilişkin kısmının yasal süresi içinde beyanname ile bildirilmemesi halinde yasal süresi dışında verilen ilk beyannamedir. Uygulanacak Ceza Miktarı aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarındadır. İşyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için uygulanacaktır. Beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında uygulanacaktır. Aylık asgari ücretin iki katını geçmeyecektir.

Ek nitelikteki beyannameye uygulanacak ceza

Ek nitelikte beyanname her bir işyeri bazında olmak üzere,  yasal süresi içinde veya dışında verilen asıl beyannameden sonra, sigortalıların prim ödeme gün sayısı ve/veya prime esas kazanç tutarını artıran ya da asıl beyannamede belirtilen sigortalılar dışında yeni sigortalı/sigortalılar ilave eden beyannamedir. Uygulanacak ceza miktarı aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarındadır. İşyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için uygulanacaktır. Beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında uygulanacaktır. Aylık asgari ücretin iki katını geçmeyecektir. Ceza en fazla toplam 16 sigortalı hakkında uygulanacağından bu sayıyı aşan sigortalılar için idari para cezası uygulanmayacaktır.

Eksik günler için uygulanacak ceza

Eksik günlere ilişkin bilgi ve belgelerin kuruma verilmemesi veya verilen söz konusu bilgi ve belgelerin kurumca geçerli sayılmaması üzerine düzenlenecek olan muhtasar ve prim hizmet beyannamesine aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanacaktır. İşyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için uygulanacaktır. Beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında uygulanacaktır. Aylık asgari ücretin iki katını geçmeyecektir. Ceza en fazla toplam 4 sigortalı hakkında uygulanacağından bu sayıyı aşan sigortalılar için idari para cezası uygulanmayacaktır.

Mahkeme kararı ile düzenlenecek beyannameye uygulanacak ceza

Beyannamenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri ve kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği ya da sadece hizmetlerinin Kuruma eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması hâlinde ceza; İşyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için uygulanacaktır.  

İdari para cezası uygulanmayacak

Beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmayacaktır.  Kamu idareleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin üç katını geçmemek üzere sigortalı başına aylık asgari ücret tutarında uygulanacaktır. Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin iki katını geçmemek üzere sigortalı başına yarım asgari ücret tutarında uygulanacaktır.  Defter tutmakla yükümlü olmayanlar hakkında aylık asgari ücreti geçmemek üzere sigortalı başına asgari ücretin üçte biri tutarında uygulanacaktır. Kamu idareleri ile bilanço esasına göre tutmak zorunda olanlar için 3 sigortalı, diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için 4 sigortalı, defter tutmakla yükümlü olmayanlar için 3 sigortalı hakkında uygulanacağından bu sayıları aşan sigortalılar için idari para cezası uygulanmayacaktır.

İşverence düzenlenip düzenlenmediğin dikkate alınmayacak

Beyannamenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, sadece prime esas kazançlarının Kuruma eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması hâlinde ceza; İşyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için tutulan defter türü dikkate alınmaksızın uygulanacaktır. Beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmayacaktır.

Asgari ücretin iki katına ulaşıncaya kadar uygulanacak

Beyannamenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, sadece prime esas kazançlarının Kuruma eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması hâlinde ceza; Aylık asgari ücretin onda birinden az, iki katından fazla olmamak üzere tespit edilen prime esas kazanç tutarında uygulanacaktır.  Asgari ücretin iki katına ulaşıncaya kadar uygulanacaktır.

Meslek kodunun yanlış bildirilmesinde ceza uygulaması

5510 sayılı yasanın 102. maddesinin 1. fıkrasına eklenen (n) bendi ile sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunun, gerçeğe aykırı bildirilmesi durumunda aylık brüt asgari ücreti geçmemek şartıyla her bir işyeri için sigortalı başına brüt asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Sigorta primlerinin ödemeleri 5510 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacaktır. Kırşehir ilinde Haziran ayında verilmesi gereken beyannameler dahil olmak üzere 1/6/2017 tarihinden itibaren başlanmıştır. Türkiye genelinde 1/12018 tarihinden itibaren başlanacaktır. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda gönderilebilmesi için şifre verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılacaktır. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dışında kalan Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı elektronik ortamda yerine getirilmesi gereken yükümlükler için şifre verilmeye devam edilecektir.”

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Çöp kamyonu ve yük kamyonu törenle hizmete girdi02 Ocak 2019 Çarşamba 14:21
 • Hediyelik eşyalar görücüye çıktı27 Aralık 2018 Perşembe 12:48
 • Ülkü Ocaklarından dev organizasyon26 Aralık 2018 Çarşamba 10:07
 • Keleşler Home’den yeni yıl mesajı25 Aralık 2018 Salı 10:34
 • As Emlak’tan Yılbaşı Mesajı25 Aralık 2018 Salı 09:51
 • Partilerin muhtar adayı göstermesi doğru değil17 Aralık 2018 Pazartesi 15:28
 • 265 kişilik kontenjan için uzun kuyruklar oluştu10 Aralık 2018 Pazartesi 11:04
 • Bartın Vali Yardımcısı’na hüzünlü veda08 Aralık 2018 Cumartesi 11:14
 • ‘Engel’leri aşmak için yürüdüler04 Aralık 2018 Salı 08:43
 • Kıbrıs Gazisi Gülenç, toprağa verildi01 Aralık 2018 Cumartesi 16:51
 • Tüm Hakları Saklıdır © 5 Mayıs 2013 Ajans Bartın | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0551 120 3535